3 điều golfer vẫn được làm trên green sau luật hạn chế mới

Các golfer chuyên nghiệp sẽ bị cấm sử dụng những cuốn sách hỗ trợ đọc green kể từ tháng 1/2022. Luật địa phương này được ban hành bởi USGA và R&A và chỉ hướng tới đấu trường golf chuyên nghiệp, người chơi nghiệp dư không thuộc diện bị ảnh hưởng.

Sau đây là 3 điều chính mà các golfer chuyên nghiệp cần phải biết về luật địa phương mới nhất này.

1. Kích thước chuẩn của yardage book

Yardage book (được chấp thuận bởi một hội đồng) có các thông tin về bề mặt green phải có kích thước: 7x4,5 inch. Điều này áp dụng "cho mọi cú đánh trên putting green, và cho cú đánh dùng gậy putt ở mọi vị trí khi ý định của người chơi là đưa bóng lên putting green."

Nhưng người chơi có thể sử dụng yardage book khổ to hơn đối với các cú đánh tiếp cận (một lần nữa, nếu được chấp thuận bởi hội đồng giải), hoặc đối với mọi cú đánh khác mà golfer không dùng gậy putter. 

Điều này có nghĩa là golfer có thể sử dụng 2 loại yardage book khác nhau: một cho các cú tiếp cận, và một có kích thước nhỏ hơn tập trung nhiều hơn vào khu vực putting green.

2. Các ghi chú được phép

Các dụng cụ hỗ trợ đọc green sẽ bị cấm ở các vòng đấu tập chính thức. Mục đích của chúng có lẽ là để ngăn chặn người chơi và caddie đo được độ dốc chính xác của green.

Điều mà golfer có thể làm là viết những ghi chú mà do chính họ tự thu thập được thông qua việc quan sát, cảm nhận ở vòng đấu tập. Ghi chú thu thập thông qua việc xem lại video giải đấu cũng bị cấm. 

Golfer không phải người duy nhất được ghi chú vào sách, mà có cả caddie và huấn luyện viên của họ, những người được xét vào diện đồng đội.

3. Các ghi chú bị cấm

Ngoài nhóm người này, ghi chú được viết bởi những người khác đều bị cấm. Golfer sẽ không được sử dụng hay sao chép yardage book của người chơi và caddie khác.