Bản tin GolfNews 360 - Kỳ 391

Bản tin GolfNews 360 kỳ này sẽ chuyển tới quý vị thông tin về một số cặp anh chị em sẽ góp mặt tại 3 giải golf nghiệp dư quốc gia lớn nhất trong năm, một số gương mặt nổi bật của Đà Nẵng tại VJO 2022, cùng với đó là một số thông tin về giải thưởng dành cho các golfer ghi được HIO tại VA0 – VLAO 2022.