Chủ nhân thứ hai được tập đoàn FLC trao tặng 4 xe Mercedes Benz C200

Ngày 26/1, tại FLC Halong Golf Club, Tập đoàn FLC phối hợp với FLC Biscom đã tổ chức Lễ bàn giao giải thưởng HIO cho golfer Nguyễn Anh Tuấn. Điều đặc biệt của giải thưởng là 4 xe Mercedes Benz C200.