Chuyện golf 91: Khi ba làm caddie - Áp lực hay lợi thế

Với mỗi golfer đặc biệt là những golfer trẻ khi tham dự các giải golf lớn mang tầm quốc gia mà có bạn bè, người thân song hành thì quả là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, điều này mang lại lợi thế hay vô tình trở thành áp lực cho các bạn trẻ. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ hai ba con golfer Nguyễn Ngọc Quang – Nguyễn Đức Sơn trong chương trình chuyện golf số 91.